Oferta

Medycyna pracyMedycyna pracy Koszalin Waldemar Ślęzak - gabinet

 • badania do pracy (wstępne, okresowe oraz kontrolne) – wymagają skierowanie od pracodawcy, z określeniem stanowiska i narażeń (druk do pobrania); zakres badań uzależniony jest od narażeń; pracownicy używający samochodu służbowego powinni mieć aktualne psychotesty; po badaniu wydawane jest zaświadczenie lekarskie oraz faktura (koszty zwraca pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy); przy odpowiednich umowach z Pracodawcą rozliczenia mogą być realizowane przelewem; do badania kontrolnego po zwolnieniu lekarskim, poza skierowaniem wymagane jest również zaświadczenie o ukończeniu leczenia,
 • badania marynarzy, badania do pracy na morzu – wykonywane od wielu lat (uprawnienia od 1994 roku, działalność zarejestrowana na oficjalnych stronach Urzędów Morskich); do badania należy zgłosić się z dokumentem tożsamości
  (Seamen’s Book lub innym); w gabinecie dostępne są najczęściej stosowane, aktualne druki zgodne z  STCW Convention 1978 oraz  Maritime Labour Convention 2006, w tym między innymi:

– Medical Certificate for Service at Sea,
– Physical Examination Report/Certificate the Republic of Liberia,
– Physical Examination Report/Certificate Marshall Islands,
– Bourbon Offshore Greenmare Medical Certificate for Service at Sea,
– Danish Maritime Authority Medical Certificate for Examination of Seafarers,
– Medical Certificate for Personnel Service on Board Republic of Panama,
(badamy również członków załogi statku żeglugi śródlądowej (druki są dostępne);  nie wydajemy OGUK i norweskich świadectw zdrowia)

 • badania na prawo jazdy  po uzgodnieniu terminu kandydat powinien zgłosić się na badanie z dokumentem tożsamości; powinien być przynajmniej dwie godziny po posiłku (badanie poziomu cukru); od kandydatów na prawo jazdy kategorii C, D przed wydaniem orzeczenia wymaga się aktualnych badań psychotechnicznych,
 • orzeczenia do pracy w transporcie drogowym – po uzgodnieniu terminu kierowca powinien zgłosić się na badanie z dokumentem tożsamości; powinien być przynajmniej dwie godziny po posiłku (badanie poziomu cukru); badania mogą być wykonywane na podstawie skierowania od pracodawcy lub na wniosek własny kierowcy do Wydziału Komunikacji; od kierowców przed wydaniem orzeczenia wymaga się aktualnych psychotestów,
 • badania psychotechniczne – we współpracy z Pracownią Psychologiczną Akson Lab (ul. H. Modrzejewskiej 4 lok.3, 75-729 Koszalin; rejestracja: 94 341 10 49, 602 74 43 16, http://www.akson-lab.com),
 •  badania sanitarno-epidemiologiczne – do wykonania tych badań wymagana jest książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub wyniki posiewów ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; badania mogą być wykonywane na podstawie skierowania lub na wniosek własny pracownika; gabinet dysponuje drukami książeczek sanitarnych;
 • badania dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. z 2000 r. Nr 79, poz. 898) – po uzgodnieniu terminu kandydat powinien zgłosić się na badanie lekarskie z dokumentem tożsamości oraz aktualnym zaświadczeniem o badaniu psychiatrycznym i okulistycznym; po wykonaniu badań lekarskich i dodatkowych, kandydat otrzymuje orzeczenie lekarskie zgodne z wyżej wymienionym Dziennikiem Ustaw,
 • badanie kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych – do ich wykonania wymagane jest skierowanie ze szkoły ponadpodstawowej/wyższej, z danymi szkoły i określeniem kierunku i narażeń (druk do pobrania); zakres badań uzależniony jest od narażeń; kończy się wydaniem zaświadczenia,
 • badania sędziów i prokuratorów, komorników, ławników sądowych,
 • badania kandydatów na stanowiska kierownicze,
 • badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące, 
 • badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.

 

Badania dodatkowe

BADANIA DODATKOWE WYKONYWANE NA MIEJSCU

Alkcohol and Drug Abuse Tests – SureScreen Diagnostic LTD, UK MULT I – Drugs 10 Line Screen Test Device, Alcohol-Screen nal von minden GmbH,
elektrokardiogram spoczynkowy,
badanie poziomu cukru,
morfologia i inne badania (pobierane na miejscu i zlecane).

USŁUGI MEDYCZNE SĄ PŁATNE – GABINET NIE WSPÓŁPRACUJE Z NFZ

Porady lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych, tropikalnych,
porady w zakresie medycyny podróży,
akupunktura.